Като добавка към нея, по втора стълба ще се изкачите до стаята – скривалище на върха на къщата – идеално за кътче за децата. Напълно обезопасено, прозорецът не се отваря и няма опасност от ициденти! Височината на скривалището е около 1,4 м – достатъчно децата да ви се махнат от глвата за да играят на воля.